STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1591 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 087-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

1592 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 086-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

1593 BÀN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 143/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
24/10/2019

1594 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3179-PL TTDV Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Thanh Hải Còn hiệu lực
21/11/2019

1595 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 205/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
25/07/2020

1596 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 32/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
06/05/2021

1597 Bàn Phẫu Thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0504TECH/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

1598 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

1599 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2380/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
12/11/2021

1600 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2243A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

1601 Bàn Phẩu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 03/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
08/06/2022

1602 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH 221004/KQPL-MD Còn hiệu lực
08/12/2022

1603 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM 01/PL Còn hiệu lực
10/04/2023

1604 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
13/04/2023

1605 BÀN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 04/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
29/05/2023

1606 BÀN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM 0410/2023/XD Còn hiệu lực
01/11/2023

1607 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 16/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

1608 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL BNL/PL/Sternmed/28122023 Còn hiệu lực
28/12/2023

1609 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/SKL-A/VBPL Còn hiệu lực
08/04/2024

1610 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG VB/IMC-PLTBYT/120324 Còn hiệu lực
19/04/2024

1611 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM VB/VMC-PLTBYT/140324 Còn hiệu lực
19/04/2024

1612 Bàn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01.06/KQPL/SGM/2023 Còn hiệu lực
22/06/2023

1613 Bàn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 02.06/KQPL/SGM/2023 Còn hiệu lực
24/07/2023

1614 Bàn phẫu thuật bằng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 281223PL/ELPIS Còn hiệu lực
28/12/2023

1615 Bàn phẫu thuật cho bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019207/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

1616 Bàn phẫu thuật lưu động TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 06/2023/PL-CT130 Còn hiệu lực
18/05/2023

1617 Bàn phẫu thuật lưu động inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 14/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
30/08/2023

1618 Bàn phẫu thuật mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 15/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Y tế Hùng Duy Còn hiệu lực
08/10/2019

1619 Bàn phẫu thuật mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 18/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
25/11/2023

1620 Bàn phẫu thuật thẩm mỹ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 130DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
19/08/2019