STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2191 Băng dính dùng trong y tế (các kích cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 75/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

2192 Băng dính giấy các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2193 Băng dính giấy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 230000061/PCBA-ĐNa Còn hiệu lực
26/01/2024

2194 Băng dính Hydrocolloid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FARB Còn hiệu lực
17/01/2022

2195 Băng dính kẽm oxit thạch cao. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2196 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.09/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Còn hiệu lực
24/06/2019

2197 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

2198 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
10/05/2021

2199 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 131/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
09/09/2021

2200 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81921CN/190000014 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
22/12/2021

2201 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

2202 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 23010 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/11/2023

2203 Băng dính lụa các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2204 Băng dính lụa dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 051018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hoá Chất Thiên Long Còn hiệu lực
30/06/2019

2205 Băng dính lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOMITA VIỆT NAM 03/Tomita-PL-202402 Còn hiệu lực
21/02/2024

2206 Băng dính lụa y tế các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 1501/HS-24/XNK-CT Còn hiệu lực
16/01/2024

2207 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/03/2023

2208 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

2209 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190467.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

2210 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210009 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021

2211 Băng dính trong suốt bán thấm tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
13/03/2023

2212 Băng dính trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 928 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2213 Băng dính trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 927 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2214 Băng dính vải không dệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2215 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

2216 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

2217 Băng dính vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FAR Còn hiệu lực
17/01/2022

2218 băng dính vết thương cá nhân vô trùng HOUGOSTICK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 325/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

2219 Băng dính vết thương có lớp keo không tẩm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 360B/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

2220 Băng dính vết thương có một lớp keo dính không tẩm thuốc Tên thương mại: Firstgo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1315/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
07/10/2020