STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2281 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190995-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2282 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191362 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2283 BĂNG DÍNH Y TẾ SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

2284 Băng dính y tế thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2285 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2286 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2287 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191363 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2288 Băng dính y tế vải có gạc I.V DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 431-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2289 Băng dính y tế vải mềm dạng cuộn SOFT CLOTH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 432-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2290 Băng dính y tế xốp vô trùng có màng phim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-030-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

2291 Băng dính y tế xốp vô trùng có màng phim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-058-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2021

2292 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

2293 Băng dính vô trùng trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 457-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
20/08/2019

2294 Băng dính y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

2295 Băng ép TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018356 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
17/07/2019

2296 Bắng ép TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012023/HN-MEDKA Còn hiệu lực
28/03/2023

2297 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018409 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
19/07/2019

2298 Băng ép bằng foam sacrum có viền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2299 BĂNG ÉP CẦM MÁU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0003/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
17/12/2019

2300 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2269PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

2301 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 12/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/08/2022

2302 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 17/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

2303 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
17/07/2019

2304 Băng ép cầm máu mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17621/210000003/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP.HCM Còn hiệu lực
16/11/2021

2305 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018158 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
21/12/2019

2306 Băng ép cầm máu sau can thiệp TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG 08/PLTTBYT-VT/2023 Còn hiệu lực
05/10/2023

2307 Băng ép mạch quay TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2944 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
10/12/2019

2308 Băng ép mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181302 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2023

2309 Băng ép mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 02/KQPL-BT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

2310 Băng ép mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0593PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021