STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2311 BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

2312 BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 200224/VB-LVC Còn hiệu lực
20/02/2024

2313 Băng foam keo dính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2314 Băng Foam Kháng Khuẩn Có Viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2315 Băng foam y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 03/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2316 Băng gạc ABCcolla Collagen Matrix TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2215 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

2317 Băng gạc alginate bạc dạng gel (paste) dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 77/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/05/2020

2318 Băng gạc Alginate bạc dạng paste dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 122/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/09/2022

2319 Băng gạc ALGISITE Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 419/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2320 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 433/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2321 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 987/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2322 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 07_VCPL22 Còn hiệu lực
01/07/2022

2323 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06_VCPL22 Đã thu hồi
01/07/2022

2324 Băng gạc cá nhân / Eleban Prestat TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

2325 Băng gạc calcium alginate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1909/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

2326 Băng gạc cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 01/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2327 Băng gạc cầm máu mũi/xoang, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 17-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2328 Băng gạc cầm máu tai, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2329 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 02/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2330 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 03/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2331 Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 988/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2332 Băng gạc dạng lưới hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 989/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2333 Băng gạc hút nước TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 341/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

2334 Băng gạc hydro vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 345/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2335 Băng gạc hydrocolloid TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 14-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
29/03/2023

2336 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 101 VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

2337 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 167/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

2338 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
06/12/2022

2339 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 06/2023/DL2-PL Còn hiệu lực
30/03/2023

2340 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C 01/2023-BHC-PL Còn hiệu lực
20/06/2023