STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2341 Băng gạc kháng khuẩn Acticoat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 576/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/07/2020

2342 Băng gạc kháng khuẩn Acticoat Flex 3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 576/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/07/2020

2343 Băng gạc kháng khuẩn tráng bạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2085/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

2344 Băng gạc kháng khuẩn tráng bạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2086/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

2345 Băng gạc nano kháng khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 287 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH THÁI ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
16/11/2019

2346 Băng gạc phủ bạc không thấm nước Adflex Silver TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC002b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2347 Băng gạc phủ bạc vô trùng WOUND DRESSING SILVER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2348 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 430/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2349 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 900/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/09/2021

2350 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 990/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/10/2021

2351 Băng gạc silicone mềm hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 431/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2352 Băng gạc sợi bạc, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2022

2353 Băng gạc sợi, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
22/07/2022

2354 Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 432/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2355 băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2356 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2357 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 42/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2358 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 915/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

2359 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 415-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

2360 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 162023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2023

2361 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2362 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL01/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2363 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT 03/2023/PL/TP Còn hiệu lực
26/12/2023

2364 Băng gạc vết thương Algisite M TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 434/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2365 Băng gạc vết thương BACTIGRAS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 103/SNI/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
27/05/2020

2366 Băng gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C PL/04/09012024 Còn hiệu lực
09/01/2024

2367 Băng gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 929 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2368 Băng Gạc Vô Trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2369 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220607 Còn hiệu lực
09/06/2022

2370 Băng gạc vô trùng dùng cho các vết bỏng và vết thương bề mặt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022