STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2371 Băng gạc vô trùng không tẩm thuốc dùng trong y tế (các kích cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 75/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

2372 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 238/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

2373 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230615-YCV Còn hiệu lực
29/06/2023

2374 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230606-YCV Đã thu hồi
16/06/2023

2375 Băng gạc vô trùng không thấm nước - Eleban Wide DX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 28-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
30/09/2020

2376 Băng gạc vô trùng không thấm nước STERILE ADFLEX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220726 Còn hiệu lực
28/07/2022

2377 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG STERILE ADFLEX/PLAID AQUA BANDAGE/PURE AQUA BANDAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2378 Băng gạc vô trùng YOUNG WOUND DRESSING TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2950 PL Còn hiệu lực
30/07/2022

2379 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG YOUNG WOUND DRESSING/PLAID WOUND DRESSING/PURE WOUND DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2380 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/21 /170000035/ VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/08/2021

2381 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

2382 Băng gạc Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

2383 Băng gạc y tế Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 17/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
12/05/2020

2384 Băng gạc y tế vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 13.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2385 Băng gạc đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

2386 Băng gạc đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

2387 Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0058/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

2388 Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG 01012022/KQPL-XNKPPC Còn hiệu lực
22/02/2022

2389 Băng gạc, băng cuộn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/20 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Đã thu hồi
19/03/2020

2390 Băng garo hơi dùng cho máy garo hơi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 111023/HTP Còn hiệu lực
20/12/2023

2391 Băng ghim cắt nối thẳng nội soi các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-131/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
19/05/2020

2392 Băng ghim cắt nối thẳng nội soi các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-131REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
20/05/2020

2393 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-505-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2394 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-285-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
31/08/2021

2395 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng cho mạch máu với khóa an toàn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-728-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

2396 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-503-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2397 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-120-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
24/03/2021

2398 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-347-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

2399 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-348-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

2400 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-278-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
31/08/2021