STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2461 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 55-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2020

2462 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020

2463 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2464 BĂNG KEO CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (VIỆT NAM) 01/2022/PATAYA-TTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

2465 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2466 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 052023/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

2467 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 12.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2468 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

2469 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 22.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
26/09/2023

2470 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI 01-2023/VBPL/HNM Còn hiệu lực
24/11/2023

2471 Băng keo cá nhân ACE BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2472 Băng keo cá nhân cầm máu ADFLEX-SI INJECTION TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2473 Băng keo cá nhân KIDS AQUA FRESH BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2474 Băng keo cá nhân (Blue strips) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0411/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP VIỆT CƯỜNG Còn hiệu lực
04/11/2019

2475 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2476 Băng keo cá nhân ACEBAND-E TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231220-YCV Còn hiệu lực
21/12/2023

2477 BĂNG KEO CÁ NHÂN AN PHÚ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0029-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

2478 Băng keo cá nhân AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2479 Băng keo cá nhân các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 007-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Còn hiệu lực
17/08/2019

2480 Băng keo cá nhân dạng cuộn ACEBAND-E TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231220-YCV Còn hiệu lực
21/12/2023

2481 Băng keo cá nhân dạng cuộn TRAUMA – SM BANDAGE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3694-1S3/3/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
03/11/2021

2482 Băng keo cá nhân FIX BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2483 Băng keo cá nhân FRESH COOL PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2484 Băng keo cá nhân ICE GEL BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2485 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2486 Băng keo cá nhân không thấm nước AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2487 Băng keo cá nhân loại vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2488 Băng keo cá nhân loại vải FABRIC BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2489 Băng keo cá nhân loại vải NEO ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2490 BĂNG KEO CÁ NHÂN MILOPLAST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 03/2022/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022