STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2491 Băng keo cá nhân Tigerplast TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 240-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2492 Băng keo cá nhân vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2493 Băng keo cá nhân vô trùng loại vải (Sterile Wound Plasters) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 161/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2494 Băng keo cá nhân YOUNG BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2495 Băng keo chỉ thị cho tiệt khuẩn hơi nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019328/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/09/2021

2496 Băng keo chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0108/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022

2497 Băng keo chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 82/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

2498 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018415 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2019

2499 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 179/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/07/2020

2500 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

2501 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2356 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

2502 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Còn hiệu lực
21/04/2023

2503 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Đã thu hồi
19/04/2023

2504 Băng keo chỉ thị nhiệt (Autoclave tape) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

2505 Băng keo chỉ thị nhiệt dùng hấp tiệt trùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0271 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
08/05/2020

2506 Băng keo chỉ thị tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH PL05/TAD-2023 Còn hiệu lực
10/01/2023

2507 Băng keo chỉ thị tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
13/08/2022

2508 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2509 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2510 Băng keo chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.09/2022/GVN Còn hiệu lực
03/10/2022

2511 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2512 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2513 Băng keo có chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/87-190000010/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

2514 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020509/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

2515 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

2516 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-612-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
01/07/2019

2517 Băng keo có gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2518 Băng keo có gạc vô trùng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

2519 Băng keo có gạc vô trùng Curapor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2520 Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor transparent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021