STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2521 Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor transparent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2522 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1517/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

2523 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2524 Băng keo cố định kim luồn WOUND-IV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2525 băng keo cố định trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2526 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2527 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 012023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

2528 Băng keo cuộn AQUA ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2529 Băng keo cuộn bảo vệ, vải dệt màu da TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2530 Băng keo cuộn co dãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT 01/2023/PL/TP Còn hiệu lực
26/12/2023

2531 băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2532 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2533 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2534 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 37/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Châu Còn hiệu lực
19/05/2020

2535 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2536 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
25/05/2023

2537 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 07/BPL/2024 Còn hiệu lực
01/03/2024

2538 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2539 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231027-YCV Còn hiệu lực
27/10/2023

2540 Băng keo cuộn cố định không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 20.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2541 Băng keo cuộn cố định không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL02/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2542 Băng keo cuộn giấy, lụa, vải. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2543 Băng keo cuộn loại giấy (màu da/ trắng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2544 Băng keo cuộn loại giấy (màu da/ trắng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2545 Băng keo cuộn loại giấy NEO YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2546 Băng keo cuộn loại giấy YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2547 Băng keo cuộn loại lụa NEO YOUNG PLASTER - SILK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2548 Băng keo cuộn loại lụa có/ không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2549 Băng keo cuộn loại lụa có/không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2550 Băng keo cuộn loại lụa SILK PLASTER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019