STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2881 Băng thun gối A10 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 29/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/07/2019

2882 Băng thun gối A8 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

2883 Băng thun hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL06.12/2023PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
26/04/2024

2884 Băng thun khuỷa tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

2885 BĂNG THUN KHUỶU TAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2886 Băng thun tự dính TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2887 Băng thun tự dính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 02.PL/2024/HONGYU-DN Còn hiệu lực
17/05/2024

2888 Băng thun tự dính y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 02.PL/2024/KORDON-DN Đã thu hồi
02/05/2024

2889 Băng thun y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 49.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM LAN Còn hiệu lực
24/03/2021

2890 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021049A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
23/11/2021

2891 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

2892 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

2893 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 101/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
27/12/2023

2894 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 02-1509/170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2024

2895 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU 01/2024/PL-QM Còn hiệu lực
12/06/2024

2896 Băng thun y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 02-1509/170000084/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/09/2023

2897 Băng thun y tế 2móc, 3 móc các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08.PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
29/11/2023

2898 Băng trong vô trùng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 01.PL/2024/HONGYU-DN Còn hiệu lực
02/05/2024

2899 Băng vải phẫu thuật, Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2900 Băng vệ sinh dành cho sản phụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

2901 Băng vệ sinh dành cho sản phụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

2902 Băng vệ sinh dành cho sản phụ - Birth pad TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 04082022/PCBBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

2903 Băng vệ sinh sau sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

2904 Băng vệ sinh sau sinh (Maternity Pads) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 440-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

2905 Băng vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 336/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2906 Băng Vết Mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2848A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

2907 Băng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 01/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2908 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 16-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Đỗ Gia Còn hiệu lực
02/03/2020

2909 Băng vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1384/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT Còn hiệu lực
15/06/2020

2910 Băng vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200601 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/09/2020