STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
531 Airway TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0012.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

532 AIRWAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 81/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

533 Airway các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 006.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

534 Airway các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 29022024AW Còn hiệu lực
29/02/2024

535 Airway dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 22022024/XC-DB Còn hiệu lực
22/02/2024