STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87581 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
26/09/2021

87582 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 01/2022/PL-DPBP Còn hiệu lực
23/02/2022

87583 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01/2022/PL-VIETPHAP Còn hiệu lực
04/03/2022

87584 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT 01/2022/PL-THADO Còn hiệu lực
04/05/2022

87585 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 29-HM/ACC Còn hiệu lực
22/02/2024