STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87601 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022

87602 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Còn hiệu lực
10/10/2022

87603 Máy đo SpO2 cầm tay ( Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 0311/2023/ PHUTHAIMED Còn hiệu lực
03/11/2023

87604 Máy đo SpO2 cầm tay (dùng cho người lớn, trẻ em) / Máy đo độ Oxy bão hòa qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2112019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dũng Phường Còn hiệu lực
05/11/2019

87605 Máy đo Spo2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 59/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019