STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87606 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1790/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
28/08/2021

87607 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022

87608 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
10/05/2022

87609 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Còn hiệu lực
10/10/2022

87610 Máy đo SpO2 kẹp ngón (Bluetooth) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022