STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87621 Máy đo Spo2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 59/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

87622 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200655 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

87623 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 134/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

87624 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 04PL/MD-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

87625 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019