STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87636 Máy đo thân nhiệt có tích hợp thiết bị phun sát khuẩn tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 479.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ SAO NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

87637 Máy đo thân nhiệt có tích hợp thiết bị phun sát khuẩn tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 479.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ SAO NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

87638 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

87639 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

87640 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 488.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUEEN ANN NHA TRANG Còn hiệu lực
29/09/2021