STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87641 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2443/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ E-WTS Còn hiệu lực
29/11/2021

87642 Máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 470.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

87643 Máy đo thân nhiệt kết hợp xịt dung dịch rửa tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 176.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TBS Còn hiệu lực
26/06/2021

87644 Máy đo thân nhiệt thông minh nhận diện gương mặt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 153-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Igear Còn hiệu lực
15/05/2020

87645 Máy đo thân nhiệt trán TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH HẢI BẰNG Còn hiệu lực
30/05/2020