STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87666 Máy đo thị trường (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

87667 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018317/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VPĐD BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL., PTE., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
09/11/2019

87668 Máy đo thị trường kế nhãn khoa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 070/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

87669 Máy đo thị trường kế tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-3-2024 Còn hiệu lực
02/01/2024

87670 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 22/PLTBYT/TTC/BYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019