STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87676 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2015-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/08/2021

87677 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 29IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

87678 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 26/200000006/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2023

87679 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 67/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

87680 Máy đo nhãn áp và bề dày giác mạc không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 011/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
30/03/2023