STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87686 MEDICAL COOLING GEL PATCH TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2911/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH Còn hiệu lực
04/12/2019

87687 Medical Display TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 79/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Cetech Healthcare Còn hiệu lực
01/10/2021

87688 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 01/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2023

87689 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

87690 Medical display TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023