STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87716 Máy đo đường huyết tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2408/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

87717 Máy đo đường huyết và axit uric TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 105PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
09/01/2021

87718 Máy đo đường huyết và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

87719 Máy đo đường huyết và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 051121/HN-NING/PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
06/11/2021

87720 Máy đo đường huyết và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 245/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022