STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87721 Máy đo đường huyết và phụ kiện đi kèm (Bút lấy máu+Kim lấy máu+Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030424HN-SEJOY Còn hiệu lực
04/05/2024

87722 Máy đo đường huyết và phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 75/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YASEE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

87723 Máy đo đường huyết và que thử TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 143-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

87724 Máy đo đường huyết và que thử đường huyết, que thử cholesterol, Que thử axit uric TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2022/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
14/12/2022

87725 Máy đo đường huyết và que thử đường huyết, que thử cholesterol, Que thử axit uric TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2022/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
14/12/2022