STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87731 Máy đo đường huyết, cholesterol và axit uric cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

87732 Máy đo đường huyết, mỡ máu và gút cá nhân BeneCheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 06/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
18/07/2023

87733 Máy đo đường huyết, mỡ máu,Ketone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210906-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Còn hiệu lực
05/01/2022

87734 Máy đo đường huyết, Que thử đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 618 PL-TTDV Còn hiệu lực
15/06/2022

87735 Máy đo đường huyết, que thử đường Huyết,Thuốc thử TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2155 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Ấn Còn hiệu lực
13/01/2021