STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87751 Máy đọc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 375/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

87752 Máy đọc và xử lý tín hiệu kỹ thuật số CR Vita XE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 379-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

87753 Máy đọc (quét) phim phospho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 02-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
29/07/2023

87754 Máy đọc (quét) phim phosphor TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181941 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
14/11/2021

87755 Máy đọc (quét) phim phosphor TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181936 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Còn hiệu lực
14/11/2021