STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87756 Máy đọc (quét) phim phosphor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 072022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
11/03/2022

87757 Máy đọc (quét) phim phosphor Gồm: -Máy chính -Dây nguồn -Phim phosphor TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 74/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

87758 Máy đọc chỉ số AGE và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181709 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
31/05/2021

87759 Máy đọc chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM 07-2024/ASP-KQPL Còn hiệu lực
24/04/2024

87760 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020562/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021