STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87766 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN 01/01/2024CVCB-SG Còn hiệu lực
04/01/2024

87767 Miếng bấc dùng trong điều trị viêm tai ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

87768 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0718/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

87769 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

87770 Miếng băng che mắt thư giãn, chống khô mắt, viêm bờ mi mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1208/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Gomed Còn hiệu lực
14/01/2020