STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87776 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu,Miếng băng gạc dùng cho vết thương bỏng và phỏng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Kwan Star Co.,ltd Tại Hà Nội Còn hiệu lực
05/07/2021

87777 Miếng banh bọc phẫu trường - Vật tư tiêu hao dùng cho mổ tim qua phẫu trường nhỏ (MICS) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-CarMed-001/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu từ và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

87778 Miếng bảo vệ nhãn cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

87779 Miếng bảo vệ nhãn cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-AJ01-240418 Còn hiệu lực
19/04/2024

87780 Miếng bọt biển cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020