STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87781 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 59/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
06/02/2020

87782 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC PL003/HTC-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

87783 Miếng bọt biển Enzyme TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2018/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
25/01/2021

87784 Miếng bù da (BOLUS GEL) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
22/06/2019

87785 Miếng bù da (Bolus with film Bolx I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019