STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87786 Miếng bù da (Bolus with film Bolx I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

87787 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 02.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

87788 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023

87789 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.24/KQPL/VK2024 Còn hiệu lực
16/02/2024

87790 Miếng bù da (Bolus) 0,5 x 30 x 30cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019