STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87801 Môi trường bất động tinh trùng (10% PVP in FertiCult TM Flushing medium) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231106/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

87802 Môi trường bổ sung protein trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87803 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 16092022 Đã thu hồi
22/05/2023

87804 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 11102022 Đã thu hồi
22/05/2023

87805 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 11102022 Còn hiệu lực
06/03/2024