STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87811 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0076/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/09/2020

87812 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0109/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
01/08/2021

87813 Miếng vá màng tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0336/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

87814 Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ mới EnCap AC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 277/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

87815 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 4cmx4cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021