STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87891 Móc dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 496/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/12/2019

87892 Móc dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 387/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

87893 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 43/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

87894 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

87895 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-200901 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
11/01/2021