STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87906 Móc treo bên phải cho ray inox TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

87907 Móc treo bên trái cho ray inox TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

87908 Móc treo túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

87909 Móc vén cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 463/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

87910 Móc vén cân cơ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 915/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021