STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87916 Móc định vị kim sinh thiết chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 07/2023/PLTTBYT-ATC Còn hiệu lực
21/09/2023

87917 Móc định vị kim sinh thiết chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 08/2023/PLTTBYT-ATC Còn hiệu lực
25/10/2023

87918 Móc định vị kim sinh thiết chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 12/2023/PLTTBYT-ATC Còn hiệu lực
22/12/2023

87919 Móc đốt phẫu thuật nội soi đơn cực và lưỡng cực, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1210/DND-2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2023

87920 Móc đốt đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181674 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN Còn hiệu lực
04/05/2021