STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87921 MOCAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 309/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
02/06/2020

87922 Modul báo động khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Meditronic Còn hiệu lực
15/01/2021

87923 Modular handle - Tay cầm phẫu thuật khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 671/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/07/2020

87924 Modun khí Argon dùng cho dao mổ điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019021/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
03/07/2019

87925 Môi trường hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS035/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019