STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87981 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/21 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

87982 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/25 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

87983 nẹp khóa đa trục đầu cuối xương đùi TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 645 PL TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Châu Thành Còn hiệu lực
14/12/2019

87984 Nẹp khóa đầu dưới xiên chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

87985 Nẹp khóa đầu dưới xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022