STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88006 Nẹp khóa đầu dưới xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 083/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
15/04/2020

88007 Nẹp khóa đầu dưới xương chày Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 083/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

88008 Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái phải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 098/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
20/05/2020

88009 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0373/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

88010 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022