STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88026 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3973-2 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
07/09/2021

88027 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÔNG GIÀ Còn hiệu lực
09/09/2021

88028 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0921 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA Còn hiệu lực
15/09/2021

88029 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2049/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Còn hiệu lực
21/09/2021

88030 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0921 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA Còn hiệu lực
28/09/2021