STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88051 Móc phẫu thuật nhãn khoa sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 06/2023/DTG-RA-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

88052 Móc thăm dò thần kinh, đầu 90 độ, có đầu tròn chống sang chấn thần kinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

88053 Móc thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/593 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

88054 Móc thanh quản 2 đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

88055 Móc thanh quản đầu nhọn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023