STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88076 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3930-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2021

88077 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 037-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/12/2022

88078 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1734/2021/180000028/ PCBPL-BYT NGUYỄN XUÂN HÒA Còn hiệu lực
25/08/2021

88079 Máy đo nồng đô oxy trong máu SPO2 kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1745/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC Còn hiệu lực
06/09/2021

88080 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC CB/ND0322 Còn hiệu lực
07/03/2022