STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88076 Ống nghe khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/057 Còn hiệu lực
01/04/2022

88077 Ống nghe khám bệnh dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 121-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/11/2019

88078 Ống nghe khám bệnh GAMMA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 124/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/01/2021

88079 Ống nghe kiểm tra huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

88080 Ống nghe kiểm tra huyết áp 2 dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022