STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88096 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

88097 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME 16/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

88098 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/03 Đã thu hồi
12/04/2022

88099 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/03 Còn hiệu lực
12/04/2022

88100 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN 03/2022/PL-DUXIN Còn hiệu lực
27/04/2022