STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88101 Máy đo và phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL49 Còn hiệu lực
16/05/2022

88102 Máy đo và phân tích chức năng đông máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1421 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
05/08/2019

88103 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 162/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
20/09/2021

88104 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 01-PL-AL Còn hiệu lực
08/02/2022

88105 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 20-PL-AL Còn hiệu lực
24/12/2022