STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88101 Ống nghe y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 95/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
07/11/2019

88102 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191603-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

88103 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1930/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
30/08/2021

88104 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 02/PL Còn hiệu lực
09/03/2022

88105 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.06/PCBPL_ST-77 Còn hiệu lực
23/06/2022