STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88106 Máy đo thính lực- nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG 10-AKA Còn hiệu lực
26/04/2022

88107 Máy đo thời gian đông máu và bộ ống mẫu đo thời gian đông máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/10/2019

88108 Máy đo thời gian đông máu và bộ ống mẫu đo thời gian đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/12/2020

88109 Máy đo thời gian đông máu và bộ ống mẫu đo thời gian đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1117 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2021

88110 Máy đo thời gian đông máu và bộ ống mẫu đo thời gian đông máu (ACT® Plus System) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019