STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88121 Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190123.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
11/10/2019

88122 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/10/2019

88123 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2003/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
25/03/2020

88124 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2022

88125 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022