STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88126 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

88127 Môi trường chuẩn bị tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1583 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

88128 Môi trường chuẩn bị tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2487A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

88129 Môi trường chuyên chở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

88130 Môi trường chuyên chở UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 328/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Còn hiệu lực
21/05/2020