STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88131 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1742/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
18/08/2019

88132 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 794/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
31/07/2020

88133 máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 277/2018/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
20/10/2020

88134 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146A/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

88135 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 49/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022