STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88156 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 11082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

88157 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Đã thu hồi
19/09/2023

88158 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

88159 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 08-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

88160 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 06-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023