STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88186 Máy đo tốc độ máu lắng tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
10/11/2020

88187 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 63/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

88188 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

88189 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
02/04/2020

88190 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 07-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021