STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88186 Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

88187 Thiết bị phẫu thuật điện dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

88188 THIẾT BỊ PHCN CHI DƯỚI VÀ NHẬN THỨC [DREAM’S BIKE] TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/2203/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
29/03/2021

88189 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Flowtron ACS 900 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 165/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
05/03/2021

88190 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối VenaGo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-01/HL-PCBPL/VenaGo Còn hiệu lực
11/01/2023