STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88201 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 032023/PL-IMED Còn hiệu lực
01/11/2023

88202 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 042023/PLB-IMED Còn hiệu lực
01/11/2023

88203 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 35-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
25/12/2023

88204 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 02-PL/MB Còn hiệu lực
19/01/2024

88205 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 31/BPL-OST Còn hiệu lực
03/05/2024