STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88226 Thiết bị xóa mụn cóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020672A /170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Còn hiệu lực
16/12/2020

88227 Thiết bị xóa mụn cóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 012022/PL Còn hiệu lực
29/11/2022

88228 Thiết bị xử lý âm thanh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210506 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
19/07/2021

88229 Thiết bị xử lý âm thanh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210513-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

88230 Thiết bị xử lý mẫu sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2434CL22/2/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Đã thu hồi
02/12/2021